Usługi dodatkowe

Dowolny znak wodny

Oferujemy papiery firmowe, papiery do certyfikatów, dyplomów oraz druki specjalistyczne, na których możemy nadrukować dowolne znaki wodne oraz tłoczenia. Tak wykonany znak wodny widoczny jest pod światło i służy nie tylko jako efekt ozdobny, ale także jako doskonałe zabezpieczenie. Papier jest wówczas praktycznie niemożliwy do podrobienia (poza powtórzeniem pełnego procesu produkcyjnego). Znakiem wodnym stosowanym w drukach z zabezpieczeniami może być dowolna 1-bitowa grafika, logo lub tekst. Przygotowujemy również prawdziwe znaki wodne na papierach czerpanych, produkowanych w tradycyjny, ręczny sposób. Efekt takiego znaku możemy zrealizować również na grubych papierach ozdobnych lub czerpanych w dowolnym nakładzie, nawet od jednej sztuki.

Oferujemy:

  • papiery zabezpieczone geometrycznym znakiem wodnym, reaktywne chemicznie, z oznaczeniami widocznymi w świetle UV,
  • cienkie druki i papiery z dowolnym chemicznym znakiem wodnym,
  • papiery czerpane tradycyjnie ze znakiem wodnym,
  • grube papiery czerpane i ozdobne z efektem znaku wodnego,
  • druki i papiery z tłoczonymi elementami tzw. sucha pieczęć.

znak wodny
Przykłady papierów ze znakiem widocznym pod światło.